Jotunheimen Presseserivce.


- 38 Jenter

- Ny konge

- Villmarks kongen nesten drept av bjørn

- Konjakk fra nord

- Trenger en bekymringsløs Egner-verden

- Bygdene må forbedre de dårlige sidene

- Villmarken kaller

- Eldrebølge i skibakken

- Kjærlighet ved første blikk

- Satser på animasjon på Dovre

Copyright©2001

Jotunheimen Presseservice 

Nytt utdanningstilbud  i Norge:

- Villmarken kaller

 

Åsnes (Nationen): - Jeg vil gjerne gjøre hobbyen min til et yrke, sier Beito-gutten Jon Mørstad Flotve (16).   Han har nettopp startet på et helt nytt treårig utdanningstilbud i Norge innen villmarksturisme.

 

Lars Kristian Steen

 

- Utmarksturisme er en av landets nyeste og raskest voksende næringer.  Den omfatter alt fra de mer tradisjonelle virksomhetene innen jakt og fiske til vintersport, vandring, kanopadling, klatring og hesteturisme, sier prosjektleder og lærer Kjell Petter Ellingsbø ved Sønsterud Skogskole i Åsnes til Nationen.

 I takt med stadig større etterspørsel etter slike ferieaktiviteter, øker også antall arbeidsplasser på dette området. Typiske jobber er drift  og vedlikehold av turistanlegg, guiding i forhold til kulturminne, turledelse og instruksjon.

- Yrkesutdanning på dette felt er  helt nytt i Norge, og Sønsterud-kurset  som nylig er dratt i gang er Norges første videregående opplæring i utmarksturisme.  Det er en utdanning for de som vil arbeide med naturnære aktiviteter og turisme, og ha en opplæring hvor brorparten av tiden tilbringes ute i naturen, sier Ellingsbø.

Det nye utdanningstilbudet  i utmarksturisme er en landsdekkende linje innen studieretningen naturbruk, med et tre-årig studium fordelt på grunnkurs og VK1 utmarksturisme og VK2 naturforvaltning. Studentene vil bli kvalifisert for videre utdanning på høgskolenivå, men får også yrkeskompetanse og kunnskap om egen bedriftsetablering knyttet til næringer innen villmarksturisme og friluftsliv.

 

Bakom synger Finnskogen

Skogbruk er det tradisjonelle faget ved Sønsterud, som startet opp i 1946. Siden har skolen gitt opplæring i skogbruk for ungdom i alderen 16 til 19 år, samt for voksne.

- Sønsterud trengte imidlertid flere ben å stå på. Mange velger også skogbruk fordi det er det faget som ligger nærmest opp mot en grunnleggende interesse for jakt, fiske og utmark, forteller rektor Eyvind Haarr til Nationen. - Til nå har det ikke vært noe opplæringstilbud innen utmark på VK1-nivå, så hvorfor ikke komme denne gruppen av søkere i møte. Skolens beliggenhet skulle gi  gode muligheter for en allsidig utmarksopplæring, mener Haarr.

Åsnes kommune er med sine 800000 dekar produktiv skog en av landets største i skogssammenheng. Like ved internatveggene på Sønsterud starter jaktterrenget, og rett bakom synger Finnskogen.

 

Internasjonalisering

Ellingsbø opplyser  at utdanningstilbudet utvikles i samarbeid med Naturbruksgymnasiet i Varmland, Sødra Viken. Kursene vil gå parallelt i Norge og Sverige innen rammene av landenes fagplaner for studieretningen, og med et samarbeid som også omfatter elev- og lærerutveksling skolene imellom. Sønsterud Skogskole ligger på Finnskogen ved Flisa, kun tre mil fra Svenskegrensen. Gjennom samarbeidet med svenskene har skolen også fått en del EU-midler inn i prosjektet som har ei totalramme på 4,5 millioner kroner for begge skolene.

- Internasjonaliseringen vil vi videreutvikle, og også søke samarbeid med land i Mellom-Europa i årene som kommer. Her har de tradisjoner  med utmarksturisme helt fra 1700-tallet. Så det  er sikkert en del å lære, sier Ellingsbø.

 

Tunge aktører

 Utdanningsrådet til det nye studietilbudet i Norge består av fem tunge aktører i Hedmark: Hedmark Reiselivslag, Borregård Skoger, Trysilfjell A/S, Trysil Ferie og Fritid, DH Hedmark ved Evenstad samt Distriktshøgskolen i Bø i Telemark.

- Disse aktørene skal være et rådgivende organ i forhold til utdanninga, slik at den blir så yrkesretta som mulig og elevene våre får gode kontakter når de er ferdige her, framholder Ellingsbø.

 

Styrke bygdene

Han håper det nye kurset også kan være et distrikspolitisk tiltak for å styrke bygdene. - Stadig flere her i Hedmark starter opp med egne bedrifter knyttet til utmark. Og med kompetente fagfolk på området vil bygdene kunne tilby et bedre produkt til turistene, og gi distriktene flere føtter å stå på. En utfordring blir også å få de ulike aktørene til å samarbeide for å kunne tilby et mer helhetlig produkt, sier Ellingsbø.

Skolen vil også legge opp til elevbedrifter. Her skal elevene ta tak i et større område, og se på muligheter for  blant annet fiske, kanopadling, jakt og hytteutleie.

- Elevene skal bli trent på å utvikle et villmarksprodukt retta mot mennesker som vil ut i skog og mark til nær sagt alle tider på året, slik at utbytte av naturopplevelsen blir så stor som mulig, sier Ellingsbø.

Tema i høst har vært artskunnskap med opplæring i nyttevekster, sopp og planter. Framover vil også bruk av hest og ulike handverksfag stå på timeplanen. Likeså slakt og tilbereding av vilt. Høgfjellsturisme og sikker framferd i fjellet har nylig vært tema gjennom en fjelltur i Jotunheimen.

 

- Levebrød i heimtraktene

- Vi vil også trekke inn spisskompetanse fra næringer rundt oss; det kan være alt fra padling, fluefiske, jakt og slakting, der Hedmark har masse ekspertise vi kan dra veksler på, sier Ellingsbø.

Det første kullet har elever fra Østre Slidre i nord til Kongsvinger i sør, i alderen 16 til 37 år. De fleste er disktriktsungdom som ønsker å skape seg et levebrød i heimtraktene.

- Et koselig miljø, der jeg møter ungdom med samme interesser for utmark og friluftsliv, sier Jon Mørstad Flotve (16) fra Skammestein i Valdres til Nationen. Jakt og fiske har vært hobbyene hans i mange år. Han har også litt praksis fra arbeid knyttet til skiheisene på Beitostølen.

 - Opplegget her virker bra, og jeg satser på å gå to år til på Sønsterud, sier Flotve, som ser for seg ei framtid med arbeid knyttet til utmarka i Beito-distriktet. - Kanskje utdanner jeg meg videre til fjelloppsynsmann om noen år, sier 16-åringen fra Valdres.

 

Utskriftsvennlig versjon>>